Webová aplikace Regio Advisor
pro odhalení vlastního
potenciálu a nadání

Online webová aplikace pro odhalování silných stránek a nastavení cest budoucího směřování. Žáci mohou výsledky využít pro rozhodování o škole či budoucím povolání.

Už víte o našich Rozvojových kartách pro kariérové poradenství? Již nyní můžete objednávat na našem e-shopu! >

Objevte svá nadání a potenciál

Máte unikátní možnost otestovat a hledat vlastní potenciál (nadání) a zjištěné informace využít, např. při svém budoucím směřování. Pomocí aplikace můžete přemýšlet o svých silných stránkách (nadáních, potenciálech) a hledat na základě profesionálně vedené on-line konzultace správné uplatnění, např. při volbě povolání či dalších studiích. Celý koncept je postaven na teorii Gardnerovy mnohočetné inteligence.

Každý má svá nadání

V oblasti kariérového poradenství se inspirujeme v zahraničí

Online prostředí je atraktivní pro současnou generaci

IQ neukazuje míru úspěchu člověka v životě

Sebeevaluace je stejně hodnotná jako diagnostika

Pro směřování jednotlivce používáme kariérní oblasti

CO V APLIKACI NAJDETE

Můj profil

Zamyslíte se nad sebou a naladíte se na sebeuvědomění svého potenciálu, nadání.

Mé talenty a nadání

Postupně si projdete vybrané projevy nadání a hledáte ty, které jsou Vám blízké a také ty, se kterými se neztotožňujete.

Akční kroky

Zapíšete si do akčního plánu nápady na svůj další postup a nastartujete tak posun k perspektivní budoucnosti.

Kariérové oblasti

Nadání a silné stránky můžete zúročit ve své budoucí profesi. Regio Advisor Vám nabídne možnosti kariérových oblastí, ve kterých své silné stránky uplatníte.

Fun facts

Fun facts Vás obohatí informacemi a také trochou humoru. Objevují se v průběhu jednotlivých částí aplikace jako odměna za Vaši píli.

Moje výsledky

Všechny Vaše výsledky získáte v pdf, automaticky budou zaslány na Váš email. V aplikaci se můžete vracet a své odpovědi doplňovat nebo začít úplně od začátku.

Pro koho je Regio Advisor určen

Regio Advisor je vhodný nejen pro žáky základních a středních škol, ale také pro jednotlivce, kteří chtějí objevit své silné stránky. Aplikace není konkurencí psychologů, kariérových a výchovných poradců, ale naopak práci těmto odborníkům usnadňuje, zpřehledňuje a urychluje.

Jednotlivci

Aplikace Vám pomůže při výběru vhodného studia nebo budoucího profesního zaměření

Stanovíte si cíle a akční kroky k dosažení vysněného povolání

Ujasníte si pracovní hodnoty

Vše máte na jednom místě v podrobném reportu


Pro školy (žáci / učitelé)

Získáte přehled o silných stránkách žáků a jejich preferencích v kariérních oblastech

Můžete zaměřit výuku na rozvoj potenciálu žáků

Můžete využít výsledky aplikace pro poskytování kariérového poradenství žákům

Kariéroví poradci

Získáte přehled o silných stránkách klientů

Budete znát preference klientů v kariérních oblastech

Zaměříte se na pracovní hodnoty klientů

Obdržíte podklady pro individuální práci s klientem


Dostupné varianty

Zvolte prosím variantu, o kterou máte zájem.

Regio Advisor pro školy

Regio Advisor je určen pro 7., 8. a 9. ročníky základních škol a 2., 3. a 4. ročníky středních škol a také pro všechny, kteří chtějí stavět svůj budoucí rozvoj na svých silných stránkách.

BALÍČEK PRO ŠKOLY OBSAHUJE

Určitý počet licencí v závislosti na vybraném balíčku
Vyhodnocení sebeevaluace pro žáky (stručný i podrobný report v pdf)
Souhrnný report pro školu v podobě celkového hodnocení struktury žáků ve třídě/škole
Rozhraní pro správu aplikace/licencí
Neomezený počet licencí pro učitele školy v roli správců aplikace
Uživatelský manuál pro webovou aplikaci Regio Advisor
Individuální školení pro práci s Regio Advisor (po domluvě v sídle REGIO nebo online)
Náměty na doplňkové aktivity pro kariérové poradenství na škole
Technickou podporu v pracovních dnech

KOLIK LICENCÍ PRO VAŠI ŠKOLU POTŘEBUJETE?


Důkladně zvažte počet licencí, které chcete zakoupit. Balíčky nelze kombinovat.
RA BALÍČEK MINI

7 000 Kč

78 Kč / 1 žák / školní rok

90 licencí do 30. 6. aktuálního školního roku

neomezený počet resetů

Objednat licenci

Nejprodávanější

RA BALÍČEK MEDIUM

10 000 Kč

67 Kč / 1 žák / školní rok

150 licencí do 30. 6. aktuálního školního roku

neomezený počet resetů

Objednat licenci
RA BALÍČEK LARGE

15 800 Kč

53 Kč / 1 žák / školní rok

300 licencí do 30. 6. aktuálního školního roku

neomezený počet resetů

Objednat licenci
RA BALÍČEK EXTRA LARGE

23 000 Kč

46 Kč / 1 žák / školní rok

500 licencí do 30. 6. aktuálního školního roku

neomezený počet resetů

Objednat licenci
Uvažujete o koupi Regio Advisor pro Vaši školu a chtěli byste nejdříve vyzkoušet, jak funguje? Kontaktujte nás na emailu podpora@regio-advisor.cz a domluvíme se

Jak to funguje

1
Koupíte si balíček zde a obdržíte licenční klíč
2
Registrujete školu a nastavíte aplikaci
3
Žáci si vytvoří vlastní účty

CO SE DĚJE DÁLE?

Studetni si individuálně vyplní aplikaci. V průběhu aplikace jsou jim kladeny otázky, které je vedou k sebehodnocení a uvědomění si, co je v životě baví a co nikoli, čemu by se chtěli věnovat a čemu naopak ne. Aplikace poté vyhodnotí jejich odpovědi a nabídne jim oblasti, ve kterých by se mohli uplatnit.

Výhodou je, že si žáci uvědomí vlastní potenciál a nadání a nastaví si vlastní cestu za rozvojem. Žáci si velmi často neuvědomují své silné stránky, své nadání a talenty a mnohdy nevhodně volí směr svého dalšího působení založený pouze na vlastní nevědomosti. Pomocí Regio Advisoru si žáci utřídí myšlenky, pochopí, v čem vynikají a na čem můžou stavět.

Škola získá přehled o silných stránkách žáků a jejich preferencích v kariérních oblastech. Bude moci využít výsledky aplikace pro poskytování kariérového poradenství žákům. Učitelé budou mít možnost zaměřit svou výuku na rozvoj potenciálu žáků.

K samotnému vyplnění aplikace potřebujete počítač, notebook, chytrý telefon nebo tablet, zkrátka zařízení, které je připojeno k internetu. Doporučujeme, abyste s aplikací pracovali na webovém prohlížeči Google Chrome nebo Mozilla Firefox. Ideální je webové prohlížeče pravidelně aktualizovat a pracovat vždy s nejnovější verzí prohlížeče. Na starší verzi prohlížeče se aplikace nemusí zobrazovat správně.

JSME ŠKOLA. JAK MŮŽEME ZAJISTIT REGIO ADVISOR DO NAŠÍ VÝUKY? CO JE PRO TO NUTNÉ UDĚLAT?

Vyberete si balíček s počtem licencí, který je pro Vás vhodný (dle počtu Vašich žáků v posledních ročnících). Po zakoupení Vám pošleme e-mail s licenčním kódem a potřebnými instrukcemi. Dále pak postupujete dle pokynů registrací školy a žáků. Pak už můžete aplikaci používat.

PRO KOHO JE REGIO ADVISOR URČEN?

Aplikace je vhodná zejména pro žáky 7., 8. a 9. ročníků základních škol a studenty 2., 3. a 4. ročníků středních škol. Na základě vlastního sebehodnocení si žáci utřídí myšlenky a aplikace jim pomůže nasměrovat je v jejich budoucím rozvoji. Regio Advisor je vhodný také pro lidi, kteří již svůj směr mají určený a z nějakého důvodu uvažují o změně. Tudíž by se dalo říci, že si aplikaci může projít kdokoli. Je to nástroj vlastního rozvoje a sebepoznání. Aplikace není konkurencí psychologů, kariérových a výchovných poradců, ale naopak práci těmto odborníkům usnadňuje, zpřehledňuje a urychluje.

KDYŽ SE REGISTRUJI, MŮŽU SE POTÉ VRACET KE SVÝM VÝSLEDKŮM NEBO SI REGIO ADVISOREM PROJÍT ZNOVU?

Ano. Po registraci se můžete do Regio Advisoru po dobu platnosti licence přihlásit a uvidíte své výsledky. Můžete si také současné výsledky smazat a zkusit si aplikací projít znovu. Může být zajímavé udělat si aplikaci i po čase a sledovat, jak se mění naše uvažování a sebehodnocení. Licence je platná vždy do 30. 6. aktuálního školního roku.

KDE NAJDU LICENČNÍ KLÍČ?

Licenční klíč Vám bude po nákupu automaticky zaslán na Váš e-mail.

MOHOU SE KOMBINOVAT BALÍČKY S RŮZNÝM POČTEM LICENCÍ?

Balíčky nelze kombinovat, výsledný report za školu z různých balíčků by nebylo možné propojit a výsledky tak porovnávat.

BUDETE REGIO ADVISOR JEŠTĚ DÁLE ROZŠIŘOVAT O NOVÉ FUNKCE?

Ano, plánujeme rozšířit Regio Advisor o další nadstavbové moduly. Sledujte nás.

Regio Advisor pro jednotlivce

Balíček vhodný pro jednotlivce, kteří chtějí svůj budoucí rozvoj stavět na svých silných stránkách.

BALÍČEK PRO JEDNOTLIVCE OBSAHUJE

1 licence platná 48 hodin od přihlášení do aplikace
Možnost vyplnit aplikaci 3x v době platnosti licence
Možnost vracet se ke svým odpovědím v průběhu vyplňování a odpovědi upravovat
Vyhodnocení sebeevaluace ve stručném a podrobném reportu v pdf
Technickou podporu v pracovních dnech
RA BALÍČEK PRIVATE

180 Kč

1 licence platná 48 hodin od aktivace

2 resety účtu

Objednat licenci

Jak to funguje

1
Zakupte si licenci zde
2
Bude Vám vygenerován licenční klíč
3
Zaregistrujte se pomocí svého klíče zde

CO SE DĚJE DÁLE?

V průběhu aplikace Vám budou kladeny otázky, které Vás povedou k sebehodnocení a uvědomění si, co Vás v životě baví a co nikoli, čemu byste se chtěli věnovat a čemu naopak ne. Aplikace poté vyhodnotí Vaše odpovědi a nabídne Vám oblasti, ve kterých byste se mohli uplatnit. Regio Advisor není psychodiagnostický test, ale přístup vlastního sebehodnocení, který má velmi dobrou vypovídací schopnost. Celý koncept je postaven na teorii Gardnerovy mnohočetné inteligence.

Výhodou je, že si uvědomíte vlastní potenciál a nadání a nastavíte si vlastní cestu za rozvojem. Děti si velmi často neuvědomují své silné stránky, své nadání a talenty a mnohdy nevhodně volí směr svého dalšího působení založený pouze na vlastní nevědomosti. Pomocí Regio Advisoru si utřídíte myšlenky, pochopíte, v čem vynikáte a na čem můžete stavět.

K samotnému vyplnění aplikace potřebujete počítač, notebook, chytrý telefon nebo tablet, zkrátka zařízení, které je připojeno k internetu. Doporučujeme, abyste s aplikací pracovali na webovém prohlížeči Google Chrome nebo Mozilla Firefox. Ideální je webové prohlížeče pravidelně aktualizovat a pracovat vždy s nejnovější verzí prohlížeče. Na starší verzi prohlížeče se aplikace nemusí zobrazovat správně.

PRO KOHO JE REGIO ADVISOR URČEN?

Aplikace je vhodná zejména pro žáky 7., 8. a 9. ročníků základních škol a studenty 2., 3. a 4. ročníků středních škol. Regio Advisor je vhodný také pro lidi, kteří již svůj směr mají určený a z nějakého důvodu uvažují o změně. Tudíž by se dalo říci, že si aplikaci může projít kdokoli. Je to nástroj vlastního rozvoje a sebepoznání.

MŮŽU SE DO APLIKACE VRACET A UPRAVOVAT SVÉ ODPOVĚDI?

Aplikace je přístupná 48 hodin od prvního přihlášení se do aplikace. V rámci této doby lze 2x všechny odpovědi smazat a projít si aplikací znovu. V průběhu je možné se ke svým odpovědím vracet a upravovat je.

BUDETE REGIO ADVISOR JEŠTĚ DÁLE ROZŠIŘOVAT O NOVÉ FUNKCE?

Ano, plánujeme rozšířit Regio Advisor o další nadstavbové moduly. Sledujte nás.